Meditasjon og energi

Meditasjon

Meditasjon er noe jeg bare har fått mer og mer glede av de siste årene. De første gangene jeg prøvde å meditere, syntes jeg det var vanskelig å sitte rolig så lenge og ble kanskje litt utålmodig. Det å kunne slippe alle hverdagslige tanker og bare flyte i sitt indre er en treningssak, i alle fall for meg. Jeg var litt vant til å ligge og lytte til rolig musikk, og brukte det mye for å trene meg til å slappe av. Mange synes det å gå en tur kan være like bra, og jeg har merket at jeg slapper av når jeg bare har naturen rundt meg, eller når jeg kan sitte ved sjøen/vannet og se utover. Det gir meg en ro som gjør at jeg klarer å koble ut stressende tanker.

I meditasjonene har jeg prøvd både individuelle- og gruppemeditasjoner. Målet med meditasjonene har vært forskjellige. Et mål kan være å roe sinnet og stresse ned. Et annet kan være å søke svar eller krefter fra en guddom eller sin høyere bevissthet. Et tredje kan være å få healing. Et fjerde kan være å delta i healing og renselse av jorden. Det finnes mange, mange flere mål også.

Jeg har søkt mange ulike svar via meditasjoner, og vil nevne de som har hatt størst betydning for meg:

 • Finne svar på mine oppgaver her på jorden
 • Finne ut hvilke tilknytninger jeg har til jorden og universet
 • Finne svar på kraftdyr
 • Finne svar på hva jeg må jobbe med
 • Finne svar på hvordan jeg kan bruke energiene mine
 • Brukt meditasjon til å rense chakraene, løse opp i blokkeringer, og til healing
 • Brukt musikk til å roe sinnet og stresse ned
 • Brukt turer til å koble ut tankeprosesser og fokusere på naturen
 • Brukt meditasjon til åndelige reiser
 • Brukt meditasjon til å koble meg på mitt høyere selv.
 • Brukt meditasjon til å prøve å skape en bedre jord
 • Samkjøre energier i grupper, slik at meditasjonen blir mer kraftfull
 • Åpne opp for kraften, slik at energiene kan strømme fritt gjennom meg
 • Åpne opp for healing av jorden i grupper
 • Knytte meg selv til moder jord og universet

Det er mange flere ting man kan finne ut av ved hjelp av meditasjoner. Noe som jeg merker bare mer og mer når jeg mediterer, er at jeg blir i harmoni med meg selv. Jeg føler en stor ro og fred inni meg og stresser ikke lengre så mye. Jeg merker også at jeg har fått en sterkere forbindelse til universet og moder jord, og blitt mer bevisst på hva jeg ønsker fra hjertet.

Jeg hadde en vakker meditasjon i 2010, hvor jeg så meg selv som en kanal for lyset. Den ble illustrert ved at jeg så blide av en hvit lotus som hadde røttene i jorden og tok imot lyset fra universet. Jeg har prøvd å illustrere dette på bildet, se førstesiden. Lyset som jeg opplevde, var en energi som gikk igjennom meg.

Energi

Hva forstår vi med energi?

Energi er vinden i trærne, den er vennligheten i et smil, stillheten i fallende snø, latter som utløses, blinkingen i en bekk, spurten mot mållinjen. Du kan se den i sporet etter føttene i sanden, føle den i steiner på en strand, holde den i hendene dine når den strømmer gjennom kroppen. Energi er i alle ting. (Michal Levin som har skrevet boka: «Meditasjon»)

 

Informasjon og energi

De fleste forstår at sporet etter et hjerteslag er et signal frembrakt av energi, og at slaget er bærer av informasjon. Morsetegn virker etter samme prinsipp. På samme måte, når en menneskestemme blir registrert, kan opptaket vise seg på en skjerm som en serie spor som markerer frekvenser.

 

Gjenstanders og steders energi

Når man mediterer, påvirker alt omring deg resultatet, selv det man har på seg eller sitter på. På samme måte som et vakkert sted kan løfte eller påvirke sinnet, kan et rom der noen har kranglet, ha en negativ «atmosfære».

 

Energi og farger

Farger er et viktig aspekt ved omgivelsene. Solskinn inneholder alle spekterets farger, der hver enkelt vibrerer på en bestemt energifrekvens. Samtidig er disse frekvensene bærere av mye mer informasjon enn selve fargen alene. Farger påvirker både følelser og fysiske reaksjoner – en oppfatning som fører til flere forskjellige bruksmåter og implikasjoner.

 

Energi og lyd

Lyd gjør mer enn bare å behage etter personlig smak. Lyd er, i likhet med lys, sammensatt av frekvenser. Gjennom tidene har forskere og vitenskapsfolk ikke bare målt lydens frekvenser, men også prøvd å forbinde dem med lysets frekvenser eller til og med til en kosmisk orden. Selv om lyd og lys finnes på forskjellige frekvensnivåer, har de likheter i egenskap av å være former for energi.

 

Energi og lukt

Berøring, syn, lyd, smak og lukt danner de fem sansene. I tilnærmingen til meditasjon er alle sanser betydningsfulle. Selv om det kan virke som om de grunnleggende mekanismene i luktesansen er forskjellige fra dem i lys og lyd, har de faktisk viktige fellestrekk. I likhet med andre sanser er lukt og smak svært følsomme, varierer fra individ til individ og blir påvirket av måten de brukes på.

 

Energi og mat

Det vi tar inn i kroppen gjennom munnen, er akkurat like betydningsfullt som det vi opplever eller tar inn gjennom øyne, ører og nese. Mat er ikke utelukkende kalorier. Den er materie, fortettet energi, som forbrenner i kroppen for å gi drivstoff. Den har vært brukt som medisin over hele verden gjennom tidene, også som en kanal for elementer av åndelighet.

 

Energi og mennesker

I livet som helhet er kanskje ingenting sterkere enn den virkningen vi har på hverandre. Mennesket blir ofte inspirert av andre. Lukten av klærne til en elsker vekker en hær av minner. En sint stemme river opp sjelen. Når leppene berører hodet til et spedbarn, påkaller duften en annen barndom, fortid og nåtid, og den spesielle, hellige egenskapen av nytt liv.

 

Kroppens energi

Energien i levende kropper er fascinerende og strålende i sitt mangfold. Menneskekroppens energi har to hovedaspekter. Den første er energien inni kroppen, en vanlig forestilling. Den andre er den energien kroppen utstråler, akkurat som mytologiske eller himmelske vesener sies å utstråle et sterkt lys.

Aura

Auraen er et bølgende, eggformet energifelt som omgir kroppen din. Det består av forskjellige lag, som begynner med det som ligger nærmest kroppen.

 

 • Eterisk kropp
 • Astral eller følelsesmessig kropp
 • Lavere mental kropp
 • Høyere mental kropp
 • Åndelig kropp
 • Kausal kropp

Informasjonsenergi strømmer fra kosmos gjennom auraen og inn i chakraene. Den strømmer også tilbake fra chakraene gjennom auraen og ut i kosmos. Tenk på auraen din som regnbue av virvlende farger i stadig bevegelse. Disse energiene står i et gjensidig påvirkningsforhold til hverandre – forstyrrelser i den følelsesmessige kroppen kan skape problemer i den mentale eller kausale kroppen. («Chakraene» av Patricia Mercier)

Gaven

I en meditasjon 01.02.2015 om kvelden, opplevde jeg å få en fantastisk gave. Det var som bildet viser lyskuler som ble gitt meg, og jeg tok imot tre strålende kuler som jeg la inn i hjertet mitt. Hele kroppen min lyste opp og det var et enormt sterkt lys i min indre opplevelse. Jeg kjente på en kjærlighet som ikke kan beskrives, men bare oppleves. Jeg er takknemlig og ydmyk.