Kontakt med treet

Den 6. juni 2013 var jeg på et kurs hvor vi blant annet fikk i oppgave å koble oss til naturen og ta kontakt med et tre. Jeg fant et gammelt tre som jeg følte hadde mye visdom. Treet hadde flere avsagde eller knekte greiner, og det vokste lav og skjegg på det. Det var et furutre og hadde lite barnåler på de nederste greinene og noe tettere i toppen av treet. Jeg fant en avsagd grein som jeg holdt rundt for å få kontakt med treet. Da jeg sto der med lukkede øyne og åpnet meg opp, var det første som kom til meg ordet: «kommunikasjon».

Jeg følte at det betydde at jeg kunne spørre i vei hva jeg hadde på hjertet og stilte følgende spørsmål: «Hva kan du fortelle meg om deg selv?» Det ble vist meg at treet hadde store røtter som bredte seg utover fjellet det sto på. Treet fortalte meg også at det hadde ofret mye, men at det sto stødig og trygt der det var.

Deretter spurte jeg om det var noe mer det kunne fortelle meg, og  jeg fikk et bilde av energien til treet som steg opp gjennom stammen og min egen energi som steg opp fra meg, og at disse to møttes øverst i tretoppen og forenet seg til èn energi som steg opp i universet. Jeg fikk den bekreftelsen på at alt er èn og samme energi. Til slutt spurte jeg om det var noe det hadde å fortelle meg før jeg avsluttet kontakten, og fikk opp ordene: «alt har en mening». Nok en bekreftelse på at alt har en mening, selv om det av og til kan virke meningsløst. Til slutt takket jeg treet og tok farvel med det. Bildene viser det flotte og vise treet jeg møtte.