Symboler

I noen av meditasjonene mine, har jeg opplevd å se symboler som jeg ikke har forstått helt meningen med. Jeg har likevel skjønt at de vil si meg noe, men at jeg må finne ut av det når tiden er inne. To av symbolene jeg har opplevd flere ganger, er disse to som jeg fant en beskrivelse  av. Jeg føler at det kan ha en sammenheng med det jeg har opplevd i meditasjonene.

Feminin energi

Feminin energi er den femte pulsen i 13-stjernen. Som det ble fastslått i Maskulin energi, ønsker vi å unngå den feilaktige påstanden om at dette er en av bare to energier som er tilgjengelige for mennesker, når den i virkeligheten er en av mange som både menn og kvinner kan knytte seg til. Feminin energi er nødvendig for å ”tune inn” på andre og justere dine handlinger i forhold til omgivelser og øyeblikket. Når energien er aktivert, kan dine impulser til å begynne med synes å være ulogiske og irrasjonelle fordi du er avstemt i forhold til omgivelsene på et ubevisst nivå. Dermed går impulsene foran intellektet som må vente på å forstå situasjonen.

Intuisjon blir vekket og resonans blir skapt av Feminin energi. Den gir deg nøkkelen til virkelig medfølelse og empati. Det er også derfor denne energien er relevant for alle typer intuitiv healing. Intellektet kommer noen ganger til kort når gjelder å forstå dine medmennesker og deres situasjoner. Resonans behøves for at sjeler skal få kontakt med hverandre. Du forstår hva som trengs fra deg, og kan gi etter hvert som du føler deg styrket og hel. Dette gir en indre styrke. Dette styrker din sjel. Avbalansert Feminin energi i kvinne eller mann, gir en god styrke som du ikke dytter på noen, men som tillater alle mennesker å være seg selv, uten å konkurrere om verdi, viktighet eller rettigheter.

Ildenergi

Ildenergi er den første energien i syklusen på 13. Dens formål er transformasjon – å bevege seg fra et nivå eller fase til en annen, med renselse og belønning. Ildenergi bærer den åndelige flamme, som forandrer bekymring til tillit, smerte til frihet, og bringer visdom til alle nivåer. Den sørger for livsgnisten i menneskene. Ild bringer innvielse, og den er en tøff energi som krever massevis av mot. Akkurat som en liten baby må kjempe seg vei gjennom fødselskanalen for å forlate de trygge og fredelige omgivelsene i livmoren for å bli født inn i nye omgivelser, må du finne mot til å gå fra det kjente til det ukjente når tiden er inne. I noen kulturer er den kjent som kundalini, selv om dette ofte ikke blir riktig forstått, og bare blir sett på som seksuell energi fordi den er nødvendig for den fysiske orgasmen. Etter som Ildenergi blir høyt aktivert i alle transformasjoner, er den meget til stede både under fødsel og død. Den er inspirasjonens og kreativitetens energi, og den er ikke nødvendig bare for artister og oppfinnere, men for oss alle i hverdagslivet, slik at vi kan føle oss lykkelige og levende inni oss, oppdage vår vekst og velsignelser, og for å forbindes med vår sjel og formålet med vårt liv.